Karijärv (Viitina Karijärv)

Karijärv (Viitina Karijärv)

Vrumaal, Ruge vallas, Järveküla küla asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 211 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397439 57°40'57" N
Y 679914 27°1'0" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2142200

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK