kalade süstemaatika (klassid)

kalade süstemaatika (klassid)


Alamklass Pteraspidomorphi (varajased lõuatud kalad; välja surnud)
Klass Thelodonti
Klass Anaspida
(määratlemata takson) Cephalaspidomorphi (varajased lõuatud kalad)
(määratlemata takson) Hyperoartia
Silmlased (Petromyzontidae)
Klass Galeaspida
Klass Pituriaspida
Klass Osteostraci

Infrahõimkond Lõugsuused (Gnathostomata) (lõuaga selgroogsed)
Klass Placodermi (kilbiga kalad; välja surnud)
Klass Kõhrkalad (Chondrichthyes) (haid, raid)
Klass Akantoodid (Acanthodii) (välja surnud)
Ülemklass Luukalad (Osteichthyes)
Klass Kiiruimsed (Actinopterygii)
Klass Sagaruimsed (Sarcopterygii)
Alamklass Coelacanthimorpha (latimeeria)
Alamklass Kopskalalaadsed (Dipnoi) (kopskalad)

vikipeedia,http://et.wikipedia.org/wiki/Kalad
Kalale.ee KIK