kalade süstemaatika (klassid)

kalade süstemaatika (klassid)


Alamklass Pteraspidomorphi (varajased lõuatud kalad; välja surnud)
Klass Thelodonti
Klass Anaspida
(määratlemata takson) Cephalaspidomorphi (varajased lõuatud kalad)
 (määratlemata takson) Hyperoartia
 Silmlased (Petromyzontidae)
 Klass Galeaspida
 Klass Pituriaspida
 Klass Osteostraci

Infrahõimkond Lõugsuused (Gnathostomata) (lõuaga selgroogsed)
 Klass Placodermi (kilbiga kalad; välja surnud)
 Klass Kõhrkalad (Chondrichthyes) (haid, raid)
 Klass Akantoodid (Acanthodii) (välja surnud)
 Ülemklass Luukalad (Osteichthyes)
 Klass Kiiruimsed (Actinopterygii)
 Klass Sagaruimsed (Sarcopterygii)
 Alamklass Coelacanthimorpha (latimeeria)
 Alamklass Kopskalalaadsed (Dipnoi) (kopskalad)

vikipeedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Kalad
Kalale.ee KIK