kalad

kalad 


üldnimetus vees elavatele kõigusoojastele keelikloomadele. 

Termin ei oma tänapäeval süstemaatilist tähendust, vaid on kasutusel kokkuvõtliku mõistena sarnase välimusega loomade klasside esindajate kohta. Ajalooliselt on ta siiski ka taksonoomilise ühikuna käibel olnud (klass Pisces).

Kalade keha on kaetud soomustega ning arenenud on kaks paari paarisuimi ja mitu paaritut uime. Kalu on rikkalikult meredes ja mageveekogudes, kalaliike elab alates ookeanisüvikest kuni kõrgete mägijärvedeni.

Kalad on tähtsad inimese püügiobjektid, paljusid liike kasutatakse töönduslikult; levinud on ka nende kasvatus kalatiikides. Kaladel on ka rekreatsiooniline ja esteetiline väärtus: populaarne on nii üldine kalapüük kui ka sportkalapüük, esteetilist väärtust omavad kalad näiteks akvaariumites. 
Kalu on austatud ja kasutatud ka paljudes kultuurides nii jumaluste kui ka ususümbolitena.

Kalade välimust iseloomustab piklik keha ning lõpuste ja paaris- ning paaritute uimede olemasolu. Keha jaguneb peaks (ninamikust tagumise lõpusepiluni), kereks (viimasest lõpusepilust pärakuni) ja sabaks(pärakust keha lõpuni).
Kaladena käsitletakse tavaliselt klasse süstikkalad, sõõrsuud, kõhrkalad, luukalad, vihtuimelised ja kopskalad.

Pilt:Kala.png

Vikipeedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Kala.png

Kalale.ee KIK