Kajakajärv (Leigo Kajakajärv)

Valgamaal, Palupera vallas Lutike külas Leigo talu maadel asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu.

Veepeegel 1,4 ha, kaldajoone pikkus 554 m

Ida-Eesti vesikond – Peipsi alamvesikond

KKR kood: VEE2101120

Kuulub Leigo järvede hulka (Kontserdijärve järverühm).

Vaata lisaks:

Leigo järved
Kalale.ee KIK