Kaaramõisa lomp

Kaaramõisa lomp

Valgamaal, Taheva vallas, Taheva küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,2 ha, saared 0,4 ha, pindala kokku 1,6 ha; kaldajoon 1052 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6390284 57°37'58" N
639904 26°20'32" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2149750

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK