Kaabna järv (Kaapna laht, Koplipee lõugas)

Pindala: 4,6ha
Kaldajoone pikkus: 887m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2427778
Long: 22.0138889

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Saaremaal, Lümanda vallas Koovi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 4,6 ha, kaldajoon 887 m

Lääne-Eesti vesikond – Läänesaarte alamvesikond

KKR kood: VEE2086430
Kalale.ee KIK