Kõrdsijärv (Partsi Kõrdsijärv, Partsi järv, Koolimaja järv, Koolijärv, Partsi Kõrtsijärv)

Krdsijärv (Partsi Krdsijärv), kaPartsi järv, Koolimaja järv, Koolijärv, Partsi Krtsijärv

Plvamaal, Plva vallas, Partsi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,4 ha, kaldajoon 808 m, pikkus 310 m, laius 160 m, suurim sügavus 5 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6434842 58°0'53" N
Y 687545 27°10'26" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata, liigtoiteline
KKR kood:VEE2112800

Partsi külas, endise kooli ja krtsi läheduses asub ümarik järv – Partsi Krtsijärv. Tema absoluutne krgus on 50,1 m, pindala 3,4 ha ja sügavus 5 m. Järve kaldad on kikjal kvad ja krged, ainult luna pool laugemad, enamasti lagedad, aia- ja heinamaana kasutatavad. Phja pool on ka tukk männimetsa. Kaldaservas on väga rohkesti linaleokive. Kaldavööde on enamasti liivane, sügavamal katab phja muda.

Umbjärv. Tenäoliselt on järves phjaallikad. Vesi on suvel rohekaskollane vi kollakasroheline ja vähe läbipaistev (0,4-0,9 m). Vesi on vrdlemisi hästi segunev, kuid talvel väga hapnikuvaene; järv jäävat sageli ummuksile.

1974. a. koosnes taimestik ainult 12 liigist. Igal suvel esineb massiline vee itsemine. Zooplanktonit on vähe.

Kalastik koosneb haugist, ahvenast, särjest, roosärjest, kogrest ja mudamaimust, kusjuures eriti rohkesti olevat kahte viimast. Esineb jevähki. Järves elutseb ondatra. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, karp, koger./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
Kalale.ee KIK