Juhaniniidü lump

Juhaniniidü lump

Võrumaal, Misso vallas, Mauri ja Pedejä külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Läbivooluga järv

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 417 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6396485 57°40'4" N 
694457 27°15'33" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2145030

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK