Jõgeva Veskijärv (Jõgeva paisjärv)

Jõgeva Veskijärv, ka Jõgeva paisjärv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Jõgeva aleviku ning Liivoja ja Võduvere külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6516869

58°46'8" N

Y

638605

26°23'46" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 10,2 ha, saarte pindala 1,2 ha, pindala kokku 11,4 ha, kaldajoone pikkus 6 546 m

Valgala pindala 667,3 km2

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2024820

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK