Järveküla järved (Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv)

Järveküla järved, ka Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv


Saaremaa põhjarannikul paiknevad järved, mida vahel käsitletakse ühe mitmeosalise, vahel mitme eraldi järvena. Järved jäävad merest merest 2–3 km kaugusele. 
Veetaset on mitu korda alandatud, mistõttu on märgatavalt vähenenud pindala (1932. aastal oli pindala 240 ha) ja kiirenenud järve soostumisprotsessid. Praegu saavutavad järved kunagise veetaseme ainult kevadiste suurvete ajal, põuastel suvedel kuivavad järved peaaegu täielikult.

Sissevool Pahila kanali (Karja jõe) ja Tõre oja, väljavool Võlupe jõe (magistraalkraav) kaudu.
Taimestik on liigivaene.  Valdav on pilliroog, esineb ka mõõkrohtu, tarnu, kaislat jt.
Kaladest domineerib ahven, püütud on ka särge, kiiska, lutsu ja luukaritsat.

Keskajal olid Järveküla järved Saaremaa piiskopi ja orduala piiriks.

Praegu eristatakse nelja veekogu, mis on registrisse kantud järgmiselt:

Järveküla järved - 1 
Järveküla järved - 2 
Järveküla järved - 3 
Järveküla järved - 4

Allikad:
ENE, 4 kd
Wikipedia

Vaata lisaks:

Järveküla järved - 4
Järveküla järved - 3
Järveküla järved - 2
Järveküla järved - 1
Kalale.ee KIK