Järveküla järved - 4

Järveküla järved - 4, ka Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv

Saaremaal, Orissaare vallas, Kavandi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6494291

58°34'59" N

Y

430937

22°48'45" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 3,7 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 4 ha, kaldajoone pikkus 1 225 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2062210

vt ka Järveküla järved

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Järveküla järved (Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv)
Kalale.ee KIK