Järveküla järved - 3

Järveküla järved - 3, ka Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv

Saaremaal, Orissaare vallas, Järveküla ning Kavandi külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6493565

58°34'36" N

Y

431515

22°49'21" E

 Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 1,2 ha, kaldajoone pikkus 760 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2062230

vt ka Järveküla järved

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Järveküla järved (Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv)
Kalale.ee KIK