Järveküla järved - 2

Järveküla järved - 2, ka Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv

Saaremaal, Leisi ning Orissaare valdades, Mujaste, Järveküla ja Kavandi külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6493930

58°34'47" N

Y

430846

22°48'40" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 6,2 ha, kaldajoone pikkus 2 030 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2062200

vt ka Järveküla järved

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Järveküla järved (Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv)
Kalale.ee KIK