Järveküla järved - 1

Järveküla järved - 1, ka Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv

Saaremaal, Leisi vallas, Jõiste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6494648

58°35'10" N

Y

430589

22°48'23" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 1,2 ha, keskmine sügavus 0,2 m, suurim sügavus 0,5 m, kaldajoone pikkus 475 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2062220

Säilinud mitu eraldatud osa, mis toituvad põhjaallikatest. Sissevool toimub Karja jõe ja Tõrejõe kaudu. Edelaosa ühendab merega Võlupe jõgi.

vt ka Järveküla järved

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Järveküla järved (Järveküla järv, Ridamaa järv, Riidama järv)
Kalale.ee KIK