järelvastne (järellarv)

järelvastne (järellarv),

kaladel rebukoti kadumise ja moonde vaheline arengujärk.
Kalale.ee KIK