Järaniku järv

Järaniku järv, ka Äntu paisjärv

Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas, Äntu küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6549918

59°4'6" N

Y

629554

26°15'32" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,9 ha, keskmine sügavus 3,5 m, kaldajoone pikkus 1 013 m,

Valgala pindala 25 km2

Registri kood VEE2092710

Ahven, haug, särg, koger

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK