Japsi järv (Äpsi järv)

Japsi järv, ka Äpsi järv

Valgamaal, Puka vallas, Meegaste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6437177

58°3'12" N

Y

640140

26°22'26" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,9 ha, pikkus 125 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 382 m

Registri kood VEE2104400

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK