Jahajärv


Saaremaal, Mustjala vallas, Merise küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6486081

58°30'6" N

Y

393391

22°10'16" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 3,5 ha, suurim sügavus 0,8 m, pikkus 480 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 988 m,

Registri kood VEE2070710

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK