Jaanusjärv (Sinepijärv, Tahkri järv, Tohkri veskijärv)

Jaanusjärv, ka Sinepijärv, Tahkri järv, Tohkri veskijärv

Võrumaal, Lasva ning Võru valdades, Saaremaa, Tohkri ning Koloreino küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6410432

57°47'46" N

Y

687318

27°9'3" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 11,2 m, pikkus 240 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 632 m

Registri kood VEE2143200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK