Jõnni järv (Väike Asema järv, 1. Asema järv, Väike Külaaseme järv)

Jnni järv,kaVäike Asema järv, 1. Asema järv, Väike Külaaseme järv)

Tartumaal, Konguta vallas, Külaaseme küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,5 ha, kaldajoon 470 m, pikkus 130 m, laius 110 m, keskmine sügavus 3,3 n, suurim sügavus 5,2 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6463100 58°17'7" N
Y 642193 26°25'28" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Väga kareda veega; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood:VEE2092000

Jnni järv on vaevalt 1,1 ha suurune ja 5,2 m sügavune soiste kallastega järv Külaaseme külas, Karijärvest 300 m luna pool, umbes 34 m merepinnast krgemal.

Väljavool Külaoja kaudu Karijärve. Veepeeglit piirab taimestikuring. Fütoplanktonit on suhteliselt vähe, zooplankton on rikkam. Viimases leidub haruldasi vesikirbulisi.

Kaladest on philise tähtsusega latikas, särg ja roosärg.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK