Ikeperä järv (Ikepera järv, Tikepera järv, Metsamatsi järv)

Pindala: 4,7ha
Kaldajoone pikkus: 1090m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 1.00m
Veevahetus: 4 korda aastas
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0252778
Long: 25.6094444

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Valgamaal, Helme ning Karksi vallas, Ala ja Äriküla külade juures asuv avalik järv

Järvest lähtub Ikepera oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6432691

58°1'30" N

Y

595109

25°36'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 4,7 ha, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 1 m, pikkus 510 m, laius 230 m,, kaldajoone pikkus 1 090 m

Valgala pindala 1,5 km2, veevahetus 4 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2099200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Ikepera järv
Kalale.ee KIK