Hilläkeste järv

Hilläkeste järv, ka Meremäe paisjärv, Tsirgu paisjärv

Võrumaal, Meremäe vallas, Hilläkeste küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6406819

57°45'21" N

Y

705104

27°26'47" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,3 ha, keskmine sügavus 2,1 m, maht 55 tuh m3, kaldajoone pikkus 625 m,

Valgala pindala 1 km2

Registri kood VEE2046020

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK