Herilase vastne

Herilase vastne


Herilase (maaherilase, metsaherilase, vapsiku jt) vastset kasutatakse püügil samade kalade jaoks ja samamoodi nagu kärbsetõuku. Seejuures ei tohi vastne olla liiga “küps”—- niisugust kalad ei võta. Vastseid hangitakse herilasepesadest varahommikul või hilisõhtul, mil herilased pole eriti kurjad.

Allikad:
http://green-paged.narod.ru/Drygoe.htm

Kalale.ee KIK