Hai-konks

Hai-konks (ingliseshark hook),kõige suurem (kuni 20/0) sportkalastamisel kasutatav õngekonks, mis peab lisaks suurusele olema tugev ja merekindel. Kasutatakse eriti suurte kalade püüdmisel.
Kalale.ee KIK