Hai-konks

Hai-konks (ing shark hook)


Haikonks on oma nime saanud jahitavate kalade, haide järgi. Tegemist on kõige suuremate (kuni 20/0) sportkalastamisel kasutatavate konksudega, mis peavad lisaks suurusele olema ka tugevad ja merekindlad.

Kalale.ee KIK