Haavasoo järv (Haatasoo järv, Saunalaht, Sauna laht)

Haavasoo järv, ka Haatasoo järv, Saunalaht, Sauna laht

Hiiumaal, Kõrgessaare vallas, Ogandi ning Sigala küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6542074

59°0'34" N

Y

416490

22°32'47" E

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 14,6 ha, kaldajoone pikkus 1 898 m

Registri kood VEE2051330

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK