eurütermne

<span style="font-weight: bold;">eurütermne</span>,<br><br>avarasoojane, suuri temeratuurikõikumisi taluv (organism).<br>
Kalale.ee KIK