eurühaliinne

eurühaliinne,

avarasoolane, suurt soolsuse kõikumist taluv (organism).
Kalale.ee KIK