eril (soril) käimine

eril käimine, ka s o r i l k ä i m i n e


Kuusala kihelkonna rannikualal kehtinud tava, millega sulastel ja teenijatel lubati peremehe püünistega pühapäeviti oma tarbeks kala püüda.

Mereleksikon, lk 69
Kalale.ee KIK