Eesti vesikonnad

Eesti vesikonnad

Eesti ala jagatakse vesikondadeks erinevatel viisidel:†

1. Eesti ala jaotatakse kolme suurema vesikonna –†V√§inamere-Liivi lahe†(k√§sitletud ka Liivi lahe vesikonnana),†Soome lahe†ja†Peipsi j√§rve–Narva jűe†vesikonna vahel. Műnikord tuuakse neljandana v√§lja ka†saarte vesikond.

2. Tunnustatud vesikondade jaotus p√§rineb ka†Arvi J√§rvek√ľljelt, kes eristab 6 vesikonda†[1]:

Peipsi-Vűrtsj√§rve vesikond
Soome lahe vesikond
Väinamere vesikond
Liivi lahe vesikond
Hiiumaa vesikond
Saaremaa vesikond

3.Eesti Vabariigi Veeseaduse järgi eristatakse Eestis kolm vesikonda:

Lääne-Eesti vesikond;
Ida-Eesti vesikond;
Koiva vesikond.

Alamvesikonnad:
Viru alamvesikond;
Peipsi alamvesikond;
Vűrtsj√§rve alamvesikond;
Harju alamvesikond;
Matsalu alamvesikond;
Pärnu alamvesikond;
Läänesaarte alamvesikond;
Mustjűe alamvesikond (kattub Eesti alal Koiva vesikonnaga);
Pandivere pűhjavee alamvesikond.

Veemajanduslik vesikondade kaart: vt†http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/static/files/182.vesikondade%20yldkaart.PDF

Allikad:
[1]Arvi J√§rvek√ľlg. Eesti jűed. Tartu √úlikooli Kirjastus. 2001
http://et.wikipedia.org/wiki/Vesikond
http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/

Vaata lisaks:

Lääne-Eesti vesikond
Kalale.ee KIK