demersaalne

demersaalne,

(mere)põhjas asuv või sellega seostuv, põhjale vajuv (kalamari).
Kalale.ee KIK