Dardevle

DardevleVõnklantide kaubamärk, mis on Eppingeri alamkaubamärgiks. Tootja: Lou J. Eppinger Manufacturing Co (USA).

Tegemist on suhteliselt laia, kerges S-koolutuses landimudeliga, mida toodetakse mitmetes suurustes ja väga paljudes värvingutes. Landi logoks on vanapagana sarviline pea, mida kasutatakse küll ka teiste Eppingeri lantide juures kui Eppingeri tunnusmärki. 

Dardevle tuntuim värving: servadel punased vöödid, keskel valge vööt.


Vt ka Eppinger,  Vaata artiklit: 2197 

Kalale.ee KIK