Comet Mino

Comet Mino


Landifirma Mepps pöörlevad landid, mille puhul traditsiooniline lipplant on ühendatud kalakujulise plastpeibutisega. Lipats pöörleb Cometi-reþiimis, so põhiliselt 45° nurga all pikitelje suhtes. 
Pehmeplastist kalad ehk Minod on koos konksudega vahetatavad. Oma mängult meenutavad landid haavatud, vigaste kalade liikumist. 
Sobivad vedamiseks keskvees.

Suurused: 00 kuni 5. Suurima Comet Mino puhul kasutatakse 3 võo 4 tolliseid Minosid.

Mepps Comet Mino
Kalale.ee KIK