Columbia jõgi

Columbia,

jõgi Põhja-Ameerika lääneosas, USA-s ja Kanadas; 1953 km (2240 km koos lisajõe Snake River'iga), valgala 668 217 km² ; algab Kaljumäestikust, läbib Columbia platoo ja Kaskaadid, suubub Vaiksesse ookeani.

ENE 1. kd, Vikipeedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Columbia_j%C3%B5gi 

Kalale.ee KIK