Botnia laht (Põhjalaht)

Botnia laht,  P õ h j a l a h t


Läänemere põhjaosa, asub Rootsi, Soome mandriosa, Ahvenamaa saarte vahel; 117 000 km2, suurim laius 240 km, suurim sügavus 290 m, soolsus 1-5,5 promilli. Jääkate oktoobrist-novembrist maini (põhjaosas). Piirneb läänes Rootsiga ja idas Soomega.
Koosneb Perämerest ja Selkämerest

ENE, Vikipeedia

Kalale.ee KIK