bissa

<div><b>bissa</b>, k a r e t t k i l p k o n n (<i>Erethmochelys imbricata</i>),&nbsp;</div><div><br></div><div>merekilplaste sugukonda kuuluv kilpkonn, elutseb troopiliste merede madalas rannavees ja jõesuudmeis. Kasvab kuni 90 cm pikkuseks. Sööb molluskeid, lülijalgseid, merituppi ja vetikaid. Emased munevad 2-3 aasta tagant kaldaliiva 150-200 muna. Bissade liha ja mune tarvitatakse toiduks, sarvklibiseid peetakse hinnalisteks, seetõttu on nad sattunud hävimisohtu. Kantud maailma Punasesse Raamatusse.</div><div><br></div><div><i>ENE</i>, 1. kd</div>
Kalale.ee KIK