Birjussa

<div><b>Birjussa</b>, ka <b>Suur Birjussa</b>, <b>O n a</b></div><div><br></div><div>Jõgi Ida-Siberi edelaosas Irkutski oblastis ja Krasnojarski krais; pikkus 1012 km, jõgikond 55 800 &#1082;&#1084;²; algab Ida-Sajaanidest Džulõmi ahelikust, moodustab Tšunga jõega ühinedes Tassejeva jõe, mis suubub Angarasse. Peamised lisajõed: Tagul, Tumanšet ja Poima vasemalt ning Väike Birjussa ja Toporok paremalt. Jääkattes novembrist mai alguseni. Jõe ääres paikneb linn Birjusinsk; alamjooksul mitu vanausuliste asundust, kes elavad tänapäevalgi omaenese reeglite järgi ning eiravad tavapärast võimustruktuuri.</div><div><br></div><div><i>ENE 1. kd</i>; <i>Wikipedia</i> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&nbsp;</div>
Kalale.ee KIK