biorütmid

<div><b>biorütmid</b>, b i o l o o g i l i s e d &nbsp;rütmid</div><div><br></div><div>Organismide füsioloogiliste, emotsionaalsete, intellektuaalsete ja sotsiaalsete omaduste ja võimete korrapärane perioodiline korduvus mingis ajaühikus. Kuna biorütme pole võimalik kindlalt määratleda (<b>biorütmide teooria</b>), siis peetakse seda pseudoteaduseks. Bioloogia haru, mis uurib organismide biorütme, nimetatakse <b>kronobioloogiaks</b>, ning erinevalt biorütmide teooriast, on see rangelt teaduslik.</div><div>Füsioloogias ja ökoloogias räägitakse sageli <b>tsirkarütmides</b>t, mis on geofüüsikaliste rütmide (looded,aastaajad jt) ja nendega tihedas seoses olevate biorütmide kompleks. Siin eristatakse lähtuvalt ajakriteeriumist ööpäeva-, kuu- ja aastarütme.</div><div>Arvestades sõltuvust või sõltumatust vaadeldavast välistegurist või keskkonnast, eristatakse vastavalt <b>eksogeenseid</b> ja <b>endogeenseid</b> biorütme. Eksogeensed biorütmid on näiteks lindude ainevahetuskiiruse muutused ööpäeva jooksul. Endogeensed biorütmid on mitmed protsessid, mida oluliselt ei mõjuta välistegurid või keskkond.</div><div>Laias laastus eristatakse inimeste puhul nelja biorütmide liiki: füüsiline biorütm, intellektuaalne biorütm, emotsionaalne biorütm ja sotsiaalne biorütm.</div><div>Aastarütme on palju loomariigis: lindude ja kalade ränded, sigimistsükkel jm.&nbsp;</div><div>Kuurütmid, mis on seotud loodetega, on aluseks nn <i><b>Solunar</b></i>-tabelite arvutamistele. Viimased kajastavad loomade aktiivsusperioode Maa mingis geograafilises punktis. Lunaarkuurütmile alluvad paljud organismid, nt austerkarplased, tulirullid ning krabid (sigimis- ja aktiivsusrütmid), samuti paljud luukalad – kalameeste jaoks avaldatakse vastavaid võtupäevade kalendreid. Viimaste kasutamisel tuleb aga silmas pidada, et kalade tegelikku aktiivsust mõjutavad biorütmide kõrval väga suurel määral ka muutused keskkonnas.</div><div>Biorütmidel põhineb <b>bioloogiline kell</b>. http://www.kalale.ee/sisu/MTgsNDYwMDU3LDI3LDAsMQ/</div><div><br></div><div>Vikipeedia, ENE 1. kd</div>
Kalale.ee KIK