bioom

<div><b>bioom</b> ehk <b>makroökosüsteem</b>,</div><div><br></div><div>geograafiliselt piiritletav ala mingi taimkatte- ja ühtlasi ka kliimavööndi piires. Seal elavaid organisme (biotsönoos) mõjutavad suhteliselt sarnased ökoloogilised ja klimaatilised tegurid.</div><div>Bioomi võib vaadelda ka kui ökosüsteemi.</div><div>Bioomide klassifitseerimise aluseks võib võtta näiteks taimede eluvorme (puud, põõsad, rohi), taimede lehetüüpe (laialehine, okkad) jm karakteristikuid.</div><div>Bioome:&nbsp;</div><div>Tundra</div><div>Kõrb</div><div>Rohtla</div><div>Ookean (neriitiline vöönd, mandrilava jpt)</div><div>Põhjaparasvöötme metsad (taigad)</div><div>Parasvöötme metsad</div><div>Troopilised vihmametsad</div><div><br></div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK