bionoomia

bionoomia

(kreeka bio- + nomos ´seadus´), ökoloogia
Kalale.ee KIK