biomass

<div><b>biomass</b> (<i>bio-</i> + lad <i>massa</i> ‘tomp, kämp’)</div><div><br></div><div>Elusaine mass, millega iseloomustatakse elusaine kogust.</div><div>Eristatakse toormassi ja kuivmassi. Kuivmass on elusaine mass ilma veeta. Biomassi mõõtmisel eemaldatakse vesi tavaliselt 80...95 °C juures kuivatades. Ökoloogilistel mõõtmistel eelistatakse tihti kuivmassi kui stabiilsemat, sest paljude organismide veesisaldus võib võrdlemisi suures ulatuses varieeruda.</div><div>Biomassi kaudu võidakse väljendada nii üksikute liikide kui ka mingi maa-ala või veekogu pindalaühikul (tavaliselt m² või km²) või ruumiosas elavate organismide kogust (grammides, kilogrammides jne) või ka kõikide Maal elavate organismide kogumassi.</div><div>Maakera kõige suurema biomassiga loomaliik on <b>tavaline hiilgevähk</b> (<i>Euphausia superba</i>), kelle biomass on tõenäoliselt üle 500 miljoni tonni (inimeste biomass on umbes 250 miljonit tonni). Maakera kogu biomassiks arvatakse umbes 75 miljardit tonni, mis moodustab Maa kogumassist 0,00000000126 %.</div><div>Arvatakse, et kõikide bakterite ja kõikide taimede biomass on ligikaudu võrdsed</div><div><br></div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK