bioloogia

bioloogia (kreeka  βίος 'elu'  + λόγος 'mõiste, käsitlus) 

Teadus (täpsemalt teaduste kompleks), mis uurib elu.
Bioloogia uurib kõiki Maa elavate organismide eluavaldusi ja nendega seonduvaid kõikvõimalikke aspekte (ehitust, talitlust, kasvu, päritolu, evolutsiooni, levikut jne). 
Kuna bioloogia keskendub peamiselt elusorganismidele, saab eluvormide järgi eristada zooloogiat, botaanikat ja mikrobioloogiat. Neid bioloogia allharusid lahates eristatakse kitsamaid allharusid, näiteks algoloogiat ja protistoloogiat.
Bioloogia tähtsaimateks meetoditeks on organismide vaatlus, kirjeldus, võrdlus ja eksperiment (katse). Inimest, kes tegeleb sĂĽgavamalt bioloogia probleemidega, nimetatakse bioloogiks.
Kitsamas mõttes nimetatakse bioloogiaks mingi taime- või loomaliigi (-rühma) eluviisi.

Vikipeedia, vt pikemalt 
http://et.wikipedia.org/wiki/Bioloogia
Kalale.ee KIK