biokeemiline barjäär

<div><b>biokeemiline barjäär</b></div><div><br></div><div>Mereala, milles esineb järsk nihe veemasside bioloogilis-keemilistes omadustes. Biokeemilised barjäärid esinevad harilikult jõgede suudmeala lähedal, kus tunduv erinevus külgnevate veemasside soolsuses põhjustab osmootse rõhu hüppelise nihke, mis takistab paljude organismide levikut.</div><div><br></div><div><i>Mereleksikon</i></div>
Kalale.ee KIK