biofilter

<div><b>biofilter </b>ehk n õ r g b i o f i l t e r</div><div><br></div><div>teatava reoveepuhastussüsteemi (biofiltratsiooni) olulisim komponent, kus tehisstruktuurides (milleks tüüpiliselt on betoon- või terasmahutid) olevate mikroorganismidest &nbsp;koosneva biokile abil puhastatakse sellest läbinõrguv reostunud vesi. Tavaliselt toimub süsteemisiseselt ka reostunud vee loomulik või sundõhustus, tagamaks oksüdeerumistingimusi.</div><div>Biofiltrit kasutatakse <b>laialdaselt kalakasvatustes</b> suletud veekasutusega süsteemis (nn retsirkulatsioonisüsteem), kus kalade metaboliitsed vette sattuvad mürgised lämmastikuühendid (näiteks ammoniaak) oksüdeeritakse</div><div><br></div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK