bioakustika

bioakustika  

Biloogia haru, mis uurib loomadi hääli, suhtlemist helide vahendusel ja orienteerumist ruumis helilokatsiooni abil. Kehaosade hõõrumise ja vibreerimisega tekitavad mehaanilist häält ämblikud, hulkjalgsed, vähid ja putukad, õhujoa kasutamine on evolutsiooniliselt hilisem.
Häält tekitab üle 1000 kalaliigi. Eriti iseloomulik on helide abil suhtlemine lindudele, vähem imetajaile ja kahepaikseile ja kõige vähem roomajaile. Helilokatsiooni on kõige rohkem uuritud nahkhiirtel ja delfiinidel. Bioakustika on tihedas seoses loomade ökoloogia ja etoloogiaga.
Bioakustika rajajaks peetakse sloveeni bioloogi Ivan Regenit.

ENE, Vikipeedia
Kalale.ee KIK