Belt

<div><b>Belt</b>&nbsp;</div><div><br></div><div>Läänemerd Kattegatiga ühendav väinastik.</div><div><br></div><div><b>Suur-Belt</b> (taani <i>Store Bælt</i>)&nbsp;asub <i>Sjællandi</i> ja <i>Fyni</i> saarte vahel. Väina pikkus 120 km, laius on 11-30 km, väikseim sügavus 11,3 m. Taani väinadest sügavaim ja võimaldab suurte laevade pääsu Läänemerre.</div><div><br></div><div><b>Väike-Belt</b> (taani <i>Lille Bælt</i>) asub <i>Fyni</i> saare ja <i>Jüüti</i> poolsaare vahel.</div><div>Pikkus 130 km, väikseim laius 700 meetrit, väikseim sügavus 10 meetrit; kitsuse ja käänulisuse tõttu suurtele laevadele vähesobiv. Väina ületavad kaks silda.</div><div><i><br></i></div><div><i>ENE</i></div>
Kalale.ee KIK