batüaal

<div><b>batüaal</b> (kr <i>bathys</i> ‘sügav’)</div><div><br></div><div>Merede ja ookeanide bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, hõlmab harilikult sügavusi 200-500 kuni 3000 m peamiselt mandrinõlva piirkonnas.</div><div>Batüaali ei ulatu peaaegu üldse päikesevalgus ning seetõttu puudub seal ka floora., rõhk on suur (kuni 30 Mpa), vesi liigub aeglaselt ja selle t° muutub aastaajati vähe. Fauna on suhteliselt liigirikas, kuid isendivaene ning koosneb põhiliselt selgrootuist ning kaladest.&nbsp;</div><div>Läänemeres batüaali ei ole.</div><div><br></div><div><i>EE, Mereleksikon</i></div>
Kalale.ee KIK