bassein

bassein (pr bassin)

1. suur lahtine veemahuti või tehisveekogu (nt ujumisbassein);
2. geol. Suure veekogu (nt mere) setete ladestumise piirkond või ulatuslik maavaraala, mis hõlmab mitut lähestikust maardlat;
3. hüdr. Varasemas keelekasutuses sama, mis vesikond. Vt vesikond

EE, Vikipeedia
Kalale.ee KIK