baromeeter

<div><b>baromeeter</b> (kr <i>baros</i> ‘raskus’ + <i>metreo</i> ‘mõõdan’)</div><div><br></div><div>Õhurõhu määramise riist &nbsp;Tööpõhimõtte järgi eristatakse vedelik- ja metallbaromeetreid. Vedelikbaromeeter toimib ühendatud anumate põhimõttel; üks anum on ülalt kinni joodetud õhutühi klaastoru, teine lahtine nõu. Torus oleva vedelikusamba (hrl elavhõbedasamba) raskuse tasakaalustab väline õhurõhk. Metall- ehk aneroidbaromeetri põhiosa on õhutühi lainja pinnaga elastne metallkarp, mille deformatsioon oleneb õhurõhust.</div><div>Baromeetrit kasutatakse ilma ennustamisel – õhurõhu vähenemine on on kindle tunnus ilma halvenemisest. Esimese baromeetri ehitas 1643 E. Torricelli.</div><div><br></div><div><i>ENE</i></div>
Kalale.ee KIK