barkantiin

<div><b>barkantiin</b> (ingl <i>barkentine</i>), k u u n a r p a r k, &nbsp;š o o n e r,</div><div><br></div><div>kolme- või enamamastiline purjekas, mille fokkmast on täisraapurjestuses, teistel mastidel on kahvel- ehk pikipurjestus. Fokkmasti ees on 3-4 eespurje. Esimesed kolmemastilised barkantiinid ehitati 19. sajandi alguses, 4-mastilised ilmusid 19. sajandi lõpus. Pärast 1918. aastat ilmusid meredele ka 5 ja 6 mastilised barkantiinid.</div><div>Eesti tuntuim barkantiin oli 1922. aastal Hara lahe ääres ehitatud 4-mastiline Tormilind.</div><div><br></div><div><i>Mereleksikon, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK