Banda meri

<div><b>Banda meri</b>,</div><div><br></div><div>Saartevaheline meri Vaikses ookeanis, Austraalia-Aasia Vahemere osa; piirneb põhjast Buru ja Cerami saarega, lõunast Väikeste Sunda saartega ja loodest Sulawesi saarega. Suurim sügavus 7440 meetrit; 714 000 ruutkm, vee keskm t° 27°C.</div><div><br></div><div><i>ENE, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK